CMIX: Centro Municipal de Información Xuvenil

Actividades

Denominación Requisitos Datas Prezo / Dotación Información
Certame de cartas de amor

Poderán participar cantas persoas deséxeno, nas seguintes categorías de idade:

 • - Categoría A: ata 18 anos.
 • - Categoría B: de 19 a 39 anos.
 • - Categoría C: de 40 a 59 anos.
 • - Categoría D: desde 60 anos

As cartas deben ser orixinais, inéditas e non ser premiadas en ningún outro certame.

...

Data: Data de inscrición Ata o 22/12/2021
 • Primeiro premio: 250 euros, trofeo e diploma
 • Segundo premio: 125 euros, trofeo e diploma.

As características do papel (cor, cheiro e textura) serán de libre elección.

O xurado valorará o estilo, o desenvolvemento do escrito, a presentación e a orixinalidade e, en caso de traballos manuscritos, a caligrafía.

Contacto:

Kultur Leioa

C/Jose Ramón Aketxe Praza, 11 48940 Leioa (Bizkaia)

Tel. 94.607.25.70

E-correo: infokultur@leioa.net

II Concurso de Relato Vila de Gelsa
 • Extensión máxima de 150 palabras.
 • O tema será o Nadal (e, concretamente, os bos sentimentos e accións que esta pode espertar).
 • Poderán participar aquelas persoas que teñan a nacionalidade española ou residan en España.
 • Os relatos deberán estar escritos en español.
 • ...
Data: Data de inscrición Ata o 17/12/2021

Primeiro premio: 200 euros.

Segundo premio: 100 euros.

Terceiro premio: 50 euros.

Premio extraordinario(para os residentes en Aragón):75 euros.

Contacto:

Concello Vila de Gelsa.

Dirección: Praza Maior, 1 - 50786 Gelsa

Teléfono: 976 17 64 03

E-correo: concelleiro1@ayuntamientodegelsa.es

Certame Internacional de Escultura 'Benlliure, memoria e tempo
 • Poderá participar calquera artista con independencia da súa idade, nacionalidade, orixe ou lugar de residencia, presentando esculturas ou maquetas.
 • Tema obrigatorio: "Mariano Benlliure: Memoria e Tempo".
 • Técnica libre, pero sempre na modalidade de Arte Figurativo.
 • As pezas presentaranse en calquera tipo de material sempre que poidan desenvolverse posteriormente a unha escala maior.
 • ...
Data: Data de inscriciónDende o 22/04/2022 ata o 06/05/2022

Premio "Benlliure, memoria e tempo": 5.000 euros, diploma do concello de Crevillet e a realización da escultura de forma monumental.

Contacto:

Concello de Crevillent

C/Major nº 9- 03330 Crevillent (Alacant)

Tel: 96 540 15 26

E-correo: ayuntamiento@crevillent.es

31º Certame de narracións breves Manuel Murguía
 • Poderán concorrer todas as autoras e autores que o desexen cunha única obra, de temática libre e escrita en lingua galega.
 • Os relatos, que deberán ser orixinais e inéditos en calquera soporte (papel, electrónico, etc.), deberán ofrecer unha extensión non inferior a 15 páxinas nin superior a 30, estar escritos polas dúas caras con letra Arial, corpo 12, con dobre espazo interlineal e tamaño DIN A4.
 • Os traballos presentaranse por cuadriplicado e incluirán unicamente na portada o título da obra e un lema ou pseudónimo. Xuntarase unha copia do texto nunha memoria USB ou CD en formato LibreOffice, Word ou similar. Nun sobre pechado, no que tamén serán visibles o título e o lema, achegaranse no seu interior os datos e documentación solicitada
 • Non se admitirá máis de unha obra por autor/a.
Data: Data de inscrición Ata o 31/01/2022
 • 1º premio: 4.000 €
 • 2º premio: 2.000 €
 • 3º premio: 1.000 €

Contacto:

Concello de Arteixo

Praza Alcalde R. Dopico, 1 (15142 - Arteixo)

Tel.: 981 600 009 - 981 659 000

correo-e: cultura@arteixo.org

Publicación: BOP 23/11/2021

Os Premios Nacionais Artísticos «Amigos da Animais»
 • Poderá concorrer calquera persoa física maior de idade e residente en España sen distinción de nacionalidade. Así mesmo, poderán participar os menores de 18 anos, con autorización do seu pai, nai ou titor legal que cumpran o requisito de residencia.
 • Tamén poderán concorrer profesionais ou persoas xurídicas, como centros educativos e asociacións legalmente constituídas.
 • Cada concursante poderá presentar ata un máximo de tres obras.
 • Non poderán ser solicitantes aqueles que resultasen premiados, en calquera das súas categorías de premio ou accésits, nalgunha das cinco convocatorias anteriores.
Data: Data de inscrición Ata o 07/02/2022

Os Premios desagréganse en dúas categorías:

-Un premio, dotado con 5.000 euros, e diploma, e difusión da súa obra.

-Cinco accésits dotados con 500 euros e diploma cada un, e a difusión da súa obra.

Publicación: BOE 06-11-2021

Contacto:

Ministerio de Dereitos Sociais.

Paseo do Prado, n.º 18-20, planta baixa, esquina C/ Lope de Veiga 28014 Madrid.

Tlf: 901 400 100 / 915 961 089 / 915 961 090

E-correo: oiac@mscbs.es

Consumópolis17 'Dálle a gústame ao consumo circular e responsable'

Poderán participar neste concurso, en réxime de concorrencia competitiva, escolares que estean matriculados en calquera centro público, concertado ou privado do territorio nacional nalgún dos tres seguintes niveis:

 • -Nivel 1: Quinto e sexto cursos de Educación Primaria.
 • -Nivel 2: Primeiro e segundo cursos de Educación Secundaria Obrigatoria.
 • -Nivel 3: Terceiro e cuarto cursos de Educación Secundaria Obrigatoria ou de Formación Profesional Básica.

A inscrición no concurso realizarase por equipos de cinco participantes, matriculados nalgún dos cursos do correspondente nivel de participación, coa coordinación dun docente do centro.

Data: Data de inscrición Ata o 07/03/2022

O premio incluirá: Computadores portátiles, tabletas, os gastos de desprazamento, 2.000 euros para os centros educativos etc.

Publicación: BOE 30-10-2021

Contacto:

Escola Galega de Consumo:

Av. Gonzalo Torrente Ballester, 1-5 baixo 15707 Santiago de Compostela

Tlf:881999091

E-correo: montserrat.rodriguez.varela@xunta.gal

Premio Federico Prades para novos economistas

Os investigadores que deberán ter menos de 40 anos a 31 de decembro de 2021, tanto se se presentan a título individual como en equipo.

Os traballos:

 • -Terán unha extensión entre 25 e 100 páxinas.
 • -Deberán enviarse á dirección de correo electrónico: premiofp-faeb@aebanca.es
 • -A data límite para a recepción de traballos de investigación será o 15 de decembro de 2021.
Data: Data de inscrición Ata o 15/12/2021

Premio único: 20.000 euros.

Contacto:

Asociación Española de Banca (AEB)

Torre Espazo. Paseo da Castelá 259-D.28046 Madrid

Tlf: 917 891 311

E-correo: premiofp-faeb@aebanca.es

XXV Concurso de Postais Do Nadal 2021
 • Dirixido a nenos e nenas de ata 14 anos
 • Tema: "Nadal no Museo Histórico Militar"
 • ...
Data: Data de inscrición Ata o 05/12/2021
 • Primeiro premio: Felicitación oficial do Museo Histórico Militar no Nadal do 2022.
 • Todos os traballos premiados e seleccionados decorarán as Salas do Museo Histórico

Contacto:

Museo Histórico Militar A Coruña

Plaza de Carlos I, nº115001 A Coruña  

Tlf: 981 20 67 91

E-correo: asanro4@et.mde.es

Premio Anual Otero Pedrayo
 • Poderá participar calquera estudante ou grupo de estudantes de educación secundaria obrigatoria ou bacharelato, matriculados en calquera centro de Galicia no presente curso académico.
 • Traballos escritos: Deberán estar redactados en lingua galega e presentaranse en soporte impreso e dixital.
 • Traballos audiovisuais: Non deben superar os 20 minutos (incluídos os títulos de crédito) e empregarán unicamente a lingua galega.
 • ...
Data: Data de inscrición Ata o 15/01/2022

Premio individual:

 • -Ordenador portátil.

Premio grupal: 

 • -Viaxe de estudos dunha xornada de duración, na que se abordarán contidos relacionados coa Xeración Nós e na que participará o grupo-aula gañador e ata tres docentes que colaborasen con este.

O profesorado, en representación dos centros premiados, recollerá unha colección de libros para a biblioteca do centro e un diploma acreditativo.

Contacto:

Fundacuón Otero Pedrayo.

Pazo-Museo Otero Pedrayo, 32172 Trasalba, Ourense.

Tlf: 988 281 139

E-correo: fundacion.otero.pedrayo@gmail.com

Concurso Inernacional Premio Xaén Piano.
 • Poderán participar pianistas de calquera nacionalidade, nados/as a partir do día 21 de abril de 1990 e que non obtivesen o Primeiro Premio no Concurso Internacional de Piano "Premio Xaén" en anos anteriores.
Data: Data de inscrición Ata o 16/03/2022
 • 1º Premio:
  • -Medalla de ouro, Diploma, gravación e edición dun disco.
  • -Xira de cinco concertos.
  • -Dotación económica de 20.000 euros.
 • 2º Premio:
  • - Diploma máis unha dotación económica de 12.000 euros.
 • 3º Premio:
  • -Diploma máis unha dotación económica de 8.000 euros.

Premios especiais:

 • Premio "Musica de cámara":
  • -Diploma máis unha dotación ecnómica de 8.000 euros.
 • Premio "Rosa Sabater":
  • -Diploma, un concerto organizado e unha dotación económica de 6.000 euros.
 • Premio "Música Contemporánea":
  • -Diploma e rexistro discográfico.
  • -Dotación económica de 6.000 euros.
 • Premio Público:
  • -Escultura de bronce.

Contacto:

Deputación Provincial de Xaén.

Praza de San Francisco, 2. 23071 Xaén.

Tlf: 686 46 58 32

E-correo: premiopiano@dipujaen.es

Concurso Reporteiros na Rede.

Poderán participar todos os estudantes de ESO, Bacharelato ou Ciclos Formativos (idade límite 20 anos) de centros educativos situados en territorio español.

Data: Data de inscrición Ata o 17/01/2022

Artigo Escrito:

 • Na modalidade de Ciencia "e Tecnoloxía":
  • -Bacharelato e Ciclos Formativos: 1.150 €
  • -ESO: 1.150 €
 • Na modalidade de Mobilidade "":
  • -Bacharelato e Ciclos Formativos: 1.150 €
  • -ESO: 1.150 €
 • Na modalidade de Educación "Financeira":
  • -Bacharelato e Ciclos Formativos:1.150 €
  • -ESO: 1.150 €

Peza Audiovisual Curta: para os traballos gañadores, ademais dun diploma acreditativo, concederanse os seguintes galardóns:

 • Na modalidade de Ciencia "e Tecnoloxía":1.150€
 • Na modalidade de Mobilidade "": 1.150€
 • Na modalidade de Educación "Financeira": 1.150€

Contacto:

Fundación Ibercaja.

C/ Joaquin Costa, 13, 50001 Zaragoza.

Tlf: 976 97 19 01

Twitter: @IbercajaSocial

Instagram: fundacionibercaja

Concurso de Fotografía: 'STOP Accidentes'

Poden participar no Concurso todas as persoas maiores de idade residentes en España, con independencia da súa nacionalidade.

Data: Data de inscrición Ata o 31/12/2021
 • Primeiro premio: 1.200 euros.
 • Segundo premio: 800 euros.
 • Terceiro premio: 300 euros.

Contacto:

Asociación STOP Accidentes.

C/Paseo da Raíña Cristina, 11 1D, 28014, Madrid.

Tlf: 91 416 55 65 / 663 860 994

E-correo: stopaccidentes@stopaccidentes.org

XVII Premio de Narración Curta: 'Ñam Ñam' Relato Gastronómico.
 • Os traballos presentados deberán estar escritos en lingua galega.
 • Os textos deberán ser orixinais, inéditos, e non premiados en ningún outro certamen.
 • Deberán enviarse escritos en formato tipo Word e cunha extensión comprendida entre os 3000 e os 5000 caracteres (espazos incluídos)
 • ...
Data: Data de inscrición Ata o 25/04/2022

Categoría A: 

 • 1º premio de 400 euros
 • 2º premio de 200 euros
 • Premio local de 400 euros

Categoría B:

 • 1º premio de 700 euros
 • 2º premio de 300 euros
 • Premio local de 700 euros

Contacto:

Concello de Curtis.

Plaza de España, 1 Teixeiro,15310, A Coruña

Tlf: 981 789 003

Tlf: 651046603

E-correo: relatoscurtis@gmail.com 

III Certame do Concurso Solidario de Pintura sobre Dereitos Humanos
 • Pintores españois ou estranxeiros residentes en España, maiores de 18 anos.
 • Cada autor poderá participar cun máximo dunha obra. Será condición indispensable que as obras presentadas non fosen premiadas en ningún outro concurso.
 • ...
Data: Data de inscrición Ata o 07/03/2022
 • Primeiro premio. 1.500€: 1.000€ para a obra premiada, 500€ para a Fundación Tutela Alacante.
 • Segundo premio. 1.000€: 700€ para a obra premiada, 300€ para a Fundación Tutela Alacante.
 • Tres accésits de 300€. Cantidade íntegra para os artistas.

Contacto:

Sánchez Butrón Avogados.

 • Praza dos Luceiros, 17Piso 9, Pta 1 - 03004 Alacante. Tlf: 965 12 36 84
 • Rúa Orfila ,7Planta 2 - 28010 Madrid. Tlf: 617 75 38 99
 • Avenida do Mar, 37.03187 Os Montesinos (Torrevieja) Tlf: 966 72 14 19
 • Rúa Alacante, 8.Entreplanta 4 - 03169 San Vicente. Tlf: 965 67 42 14
Concurso de creación Literaria "Pallars Sobrià"
 • Mozos de 18 a 25 anos, ambos inclusive.
 • O traballo presentado deberá reunir as seguintes condicións:
  • Estar escrito en castelán ou catalán.
  • Ser orixinal e libre de dereitos editoriais.
 • ...
Data: Data de inscrición Ata o 01/03/2022
 • Primeiro premio: 500 euros, impresión do traballo, maquetación e 10 exemplares.
 • Segundo e terceiro premio: Certificado Acreditativo en formato dixital.

Contacto:

José Luis Menses.

Premios Fundación Endesa á ecoinnovación
 • Nas Categorías 1 e 2, os Proxectos deberán ser desenvolvidos por equipos compostos por un mínimo de 3 estudantes de ESO, Bacharelato ó FP de grao medio, co apoio de polo menos un profesor do centro ao que pertenzan. Deberá presentarse un único Proxecto (non unha suma de varios proxectos) que debe comezar ese mesmo curso ou nos dous cursos anteriores
 • Á Categoría 3 só poderán presentarse Proxectos que involucren a todo o centro educativo no seu conxunto e que continúen vivos no curso de convocatoria. Esta categoría está aberta a centros de todos os niveis educativos, incluíndo infantil e primaria
 • Os alumnos participantes deberán ser menores de 18 anos ou que cumpran 18 anos no presente curso académico, en calquera das categorías
 • Os centros educativos poderán presentar varias candidaturas, pero só una por Categoría.
Data: Data de inscrición Ata o 17/12/2021

Categoría 1:

 • Gañador: 2.000 euros.
 • Finalista: 1.000 eouros.

Categoría 2:

 • Gañador: 2.000 euros.
 • Finalista: 1.000 eouros.

Categoría 3:

 • Gañador: 4.000 euros.
 • Finalista: 1.000 euros.

Contacto:

Fundación Endesa.

Primeiro Premio ‘ASTERISCO’ de Narrativa Queer
 • Poderán concorrer a leste Premio persoas maiores de 18 anos, españolas ou con residencia en España sempre que os traballos estean escritos en castelán, sexan orixinais e inéditos e non fosen premiados anteriormente noutro concurso.

 • As obras, de ficción ou ensaio, serán de temática queer e terán unha extensión mínima de 20000 palabras e máxima de 30000.

 • As obras deberán presentarse nun arquivo Word, en letra tamaño 12 puntos e cun espazado de 1,5.

 • ...

Data: Data de inscrición Ata o 15/12/2021
 • Único premio de 1000 euros.

Contacto:

Editorial nenos gratis*

XVIII Premios ABC Solidario para entidades ou proxectos solidarios
 • Poderán presentarse a esta modalidade aquelas Entidades Sociais que teñan a súa sede social en España e que estean legalmente constituídas e inscritas no rexistro correspondente como Asociación, Fundación, etc.
 • Os proxectos que se presenten deben ser lanzados con anterioridade á convocatoria actual ou ter previsto o seu inicio durante os anos da convocatoria vixente (2021-2022).
 • ...
Data: Data de inscrición Ata o 13/12/2021
 • Proxecto Solidario: 40.000 € para o gañador, 20.000€ para o segundo clasificado, e 10.000 € para o terceiro.
 • Entidade Solidaria: 20.000 € para un único gañador.
 • Voluntariado Universitario: 10.000 € para un único gañador.

Contacto:

Diario ABC

II Certame de artigos universitarios para estudantes comprometidos cos Dereitos Humanos

Poden concorrer a este concurso todos os estudantes, maiores de 18 anos, de calquera nacionalidade, que sexan residentes en España e estean a cursar grao universitario ou máster no curso 2021-2022...

Data: Data de inscrición Ata o 04/12/2021
 • 1º) 500€
 • 2º) 250€

Contacto:

Fundación Avogacía Española

e-correo: : fundacion@fundacionabogacia.org

IV Premio UDC Sostenibilidad a TFG e TFM 2021
 • Os premios UDC SUSTENTABILIDADE presentan dúas modalidades:
  • Premio aos traballos fin de grao da UDC que mellor integraren as dimensións da sustentabilidade nos seus proxectos.
  • Premio aos mellores traballos fin de mestrado da UDC que mellor integraren as dimensións da sustentabilidade nos seusproxectos.
 • Podensercandidatos/asnestaconvocatoriaos/asestudantesdaUDCquedefenderon os TFG e TFM no ano 2021. Os/as candidatos/as, polo feito de se presentaren, outorgan permiso á OMA-UDC para publicar o traballo, na forma de memoria publicable, unha vez revisada de acordo coas indicacións da Comisión de avaliación.
Data: Data de inscrición Ata o 31/12/2021

En cada modalidade concederanse dous premios, I e II premio, e dous accésits, segundo se indica a continuación:

 • Cada traballo premiado e os accésits recibirá un diploma acreditativo e a publicación nunha colección da UDC.
 • O I premio en cada modalidade recibirá ademais 800 euros (sobre o que se aplicará unha retención do 19% deIRPF).
 • O II premio en cada modalidade recibirá ademais 400 euros (sobre o que se aplicará unha retención do 19% deIRPF).

Contacto:

Oficina de Medio Ambiente (OMA-UDC)

Edificio Xoana Capdevielle. Campus de Elviña, s/n. 15071- A Coruña

tel.: 981 167 000 ext. 5688 / 5626 / 7769

e-correo: oma@udc.gal

I Concurso de Cerámica Antzezaleak
 • As obras deben estar realizadas en material cerámico podendo presentar unha soa obra.
 • A obra debe ser única, orixinal e non premiada con anterioridade.
 • A temática para esta primeira edición será "Natureza e Evolución".
Data: Data de inscrición Ata o 15/12/2021
 • 1º premio: 600 €
 • 2º premio: 400 €
 • 3º premio: 300 €

Bases do certame.

Contacto:

Colectivo de artistas de Getxo Antzezaleak

Arene Kalea nº 8

48991 - Algorta, Bizkaia

Tel: 94 430 89 26

Mail: antzezaleak@gmail.com

IX Premio de Ciencia e Tecnoloxía para estudantes de Bacharelato
 • Estudantado que durante o presente curso académico estea a cursar Bacharelato (ou equivalente noutro sistema educativo) nun centro docente dentro do territorio español.
 • O traballo pode ser presentado de forma individual ou en equipo, cun máximo de cinco estudantes, e debe estar coordinado polo menos por un/unha titor/titora.
Data: Data de inscrición Ata o 31/12/2021
 • Primeiro premio: 1.000€
 • Segundo premio: 500€
 • As persoas gañadoras recibirán un diploma acreditando a súa condición de premiados. Unha Mención de Honra ao titor/a, valorando o esforzo e labor de fomento da investigación en ciencia e tecnoloxía. Os centros de ensino recibirán unha colección de libros de divulgación científica e tecnolóxica para as súas bibliotecas.
XXI Certame internacional Videominuto
 • Poderán presentarse ao certame todas aquelas persoas que así o desexen, ben individualmente ou en grupo a condición de que presenten obras cuxa duración máxima sexa de 1 minuto (60 segundos) incluíndo os títulos de crédito.
 • Presentaranse obras cuxa duración máxima sexa de 1 minuto (60 segundos) incluíndo os títulos de crédito. Non se admitirán obras que excedan dese tempo.
 • Poderanse presentar un máximo de 3 videominutos por participante. O tema do videominuto será de libre elección e poderán presentarse traballos tanto de ficción como de animación.
 • Todos aqueles traballos cuxo idioma orixinal non sexa o español, deberán presentarse subtitulados ben en español ou en inglés.
 • As obras enviaranse a través de internet utilizando o formulario de inscrición: https://cultura.unizar.es/certame-internacional-videominuto
Data: Data de inscrición Ata o 23/03/2022
 • Premio ao mellor Videominuto internacional cunha contía de 700 euros.
 • Premio ao mellor Videominuto español cunha contía de 700 euros.
 • Premio ao mellor Videominuto aragonés cunha contía de 700 euros

Contacto:

Área de Actividades Culturais- Universidade de Zaragoza:

Edificio Paraninfo Pza- Basilio Paraíso nº4

50005- Zaragoza

Tel: 976 762 608 / 976 762 609

Mail: uzcultur@unizar.es

III Concurso de Grafitis «Era de l´Habaneiro»
 • Ser maior de 14 anos.
Data: Data de inscrición Ata o 03/12/2021

300€

Contacto:

Concello de Peñarroya de Tastavins

Cale Concello nº 1

44586 - Peñarroya de Tastavins (Teruel)

Tel: 978 89 67 07

Mail: aytopenarroya@hotmail.com

XXVII Certame de cartas de amor "Bihotzaren hitzak 2022"
 • Ser maior de 18 anos.
 • Na categoría especial, as persoas participantes deben ser de Brakaldo e ter entre 14 e 17 anos.
Data: Data de inscrición Ata o 03/01/2022

Categoría de eúscaro:

 • 1º Premio: 450€ e diploma.
 • Accésit 1: 200€ e diploma.
 • Accésit 2: 200€ e diploma.
 • Premio especial para mozos (14-17 anos): 100€ para gastar en librerias locais e diploma.

Categoría de castelán:

 • 1º Premio: 450€ e diploma.
 • Accésit 1: 200€ e diploma.
 • Accésit 2: 200€ e diploma

Premio especial á/a mellor autora/autor local:

 • 200€ e diploma.

Contacto:

Concello de Barakaldo

Herriko Praza nº 1

48901- Barakaldo

Tel: 944 789 100

Mail: bihotzarenhitzak@barakaldo.eus

IV Certame de Cancións da UNED

- Poderá participar toda persoa que o desexe que sexa autora orixinal da música.

- As letras, baseadas en poemas da historia literaria española desde a Idade Media ata 1975, poden estar escritas en calquera das linguas oficiais de España. No caso de ser distinta ao castelán, deberán incluir a tradución. 

Data: Data de inscrición Ata o 31/01/2022

- Premio xeral dotado con 1000€. 

- Premio categoría UNED dotado con 500€.

Contacto:

UNED

Rúa Educación, 3, 15011 A Coruña

tel.: 981 14 50 51

e-correo: info@a-coruna.uned.es 

I Premio Literario UNED de Relato Curto para a Mocidade Escritora

- Estudantado de 4º de ESO e 1º de Bacharelato ou equivalentes, cunha idade máxima de 18 anos cumpridos no momento de envío de orixinais.

- Residencia en España.

- Relatos escritos en castelán cunha extensión máxima de 2000 palabras e mínima de 1000.

- A temática dos escritos debe tratar sobre viaxes ou calquera circunstancia relacionada con elas.

- Só se pode presentar unha obra por persoa, a cal non pode ter sido premida con anterioridade nin estar pendente de veredicto.

Data: Data de inscrición Ata o 01/03/2022

- Primeiro premio dotado con 800 euros e diploma.

- Segundo premio dotado con 500 euros e diploma.

Contacto:

UNED

Rúa Educación, 3, 15011 A Coruña

tel.: 981 14 50 51

e-correo: info@a-coruna.uned.es 

I Certame Nacional de Arte de Socuéllamos "Carmen Arias"
 • Ser maior de 16 anos.
 • Residir en España.
 • No caso de menores de idade, ter a autorización da nai/pai ou titora/titor legal para a participicación no concurso.
Data: Data de inscrición Ata o 03/12/2021
 • Categoría nacional:
  • 1º Premio: 3500€
  • 2º Premio: 3000€ (Concedido pola Deputación de Cidade Real)
 • Categoria Xoves Creadores:
  • 1º Premio: 1600€
  • 2º Premio: 1200€
 • Categoría Local:
  • 1º Premio: 800€
  • 2º Premio: 600€

Disciplinas:

 • Fotografía: A temática é libre. As fotografías deberán ir impresas en papel de calidade fotográfica, con tamaño mínimo de 20x30 cm, soportadas en soporte ríxido.
 • Pintura: O tema e técnica é libre. As dimensións máximas serán de 200x140 cm e deberán presentarse convenientemente montadas para a súa exposición.
 • Debuxo: A temática e a técnica son libres. As dimensións máximas serán de 200x140 cm e deberán presentarse convenientemente montadas para a súa exposición.
 • Escultura:A temática e a técnica son libres. As dimensións da obra non excederán de 230 cm. de altura e 130 cm. de ancho. non superando tampouco o 60 kg. de peso. Deberán presentarse convenientemente montadas para a súa exposición.

Contacto:

Centro Joven de Socuéllamos

Rúa Jacinto Guerrero nº 12

13630- Socuéllamos (Cidade Real)

Tel: 926 539 424- Concellería de Cultura

Tel: 926 539 426- Concellería de Xuventude e Deportes

Mail da Concellería de cultura: cultura.fidel@ayto-socuellamos.es

Mail da Concellería de Xuventude e Deportes: juventudydeportes@ayto-socuellamos.es

Concurso de carteis anunciadores da 47ª Festa do Queixo
 • Medidas da obra: Entre 30×40 cm e 70×100 cm.
 • Cada autor/a poderá participar cun máximo de 3 traballos, con material e técnica libres, manual, mecánica ou dixital, sempre que estes sexan orixinais. Recoméndase presentar o traballo sobre soporte ríxido de cartón pluma ou similar e con sistema para colgar.
 • A obra debe presentarse impresa, sen sinatura de autor/a, que limitará a súa identificación a un lema ou ao título da peza.
Data: Data de inscrición Ata o 10/12/2021

1º Premio: 600 €.

2º Premio: 300 €.

3º Premio: 100 €.

4º Premio (votación popular): Agasallo especial.

Contacto:

 Concellaría de Cultura do Concello de Arzúa

Rúa Pai Pardo nº 33- 1ºandar

15810 - Arzúa

Tel: 658 81 14 00

Mail: info@festadoqueixo.org

IV Concurso de Microrrelatos de Terror
 • Poderán participar todas as persoas maiores de 14 anos. 
 • Cada participante presentará un único relato cunha extensión máxima de 200 palabras. 
 • Os relatos presentados deberán ser orixinais e inéditos. 
 • Os traballos presentados deberán ser escritos, en galego ou castelán.
Data: Data de inscrición Ata o 11/12/2021
 • 1º premio: lote de libros e publicación nas redes sociais da biblioteca pública da Coruña Miguel González Garcés. 
 • 2º premio: lote de libros. 
 • 3º premio: lote de libros.

Contacto:

Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés

Rúa Miguel González Garcés, 1. 15008- A Coruña

Tel.: 881 960 378

bppmgonzalezgarces@xunta.gal

Premio investigación e creatividade aeronáutica para institutos
 • Poderán participar equipos de todos os institutos do Estado español e permítese a participación de varios equipos por instituto.
 • Cada equipo participante deberá enviar un e-correo a concursocoiae@coiae.es cunha serie de datos obrigatorios.
 • O obxectivo principal deste desafío consiste en que o equipo desenvolva unha app para controlar o voo dun dron vía wifi que sexa capaz de detectar e esquivar a outro dron independente controlado pola mesma app pero desde un dispositivo móbil diferente...
Data: Data de inscrición Ata o 10/12/2021

Concederanse dous premios. O primeiro, valorado en 6.000 euros, para o instituto ao que pertenza o equipo gañador. O segundo, valorado en 3.000 euros, para o instituto ao que pertenza o equipo que quede en segundo lugar.

Contacto:

Colexio Oficial de Enxeñeiros Aeronáuticos

Rúa Francisco Silvela, 71. 28028 - Madrid

tel.: 91 745 30 30

e-correo: info@coiae.es

twitter.com/COIAE

www.instagram.com/coiae_aiae

Premios España-Irlanda da aula María Zambrano de Estudos Transatlánticos
 • Poderán participar no concurso profesores, alumnos, xornalistas e investigadores de todo o mundo.
 • Os traballos poden ser en lingua española ou inglesa...
Data: Data de inscrición Ata o 10/01/2022
 • 1.200€ para o mellor traballo de cada categoría
 • Accésit para o segundo mellor traballo de cada categoría.

Contacto:

Aula María Zambrano de Estudos Transatlánticos. Universidade de Málaga

C/ Arquitecto Francisco Peñalosa, 18. Edificio de Investigación Ada Byron. Ampliación do Campus de Teatinos, Universidade de Málaga. 29071- Málaga

tel.: 952 131 313 (central Universidade de Málaga)

e-correo: aulamz@uma.es

Concurso de Carteis para a Semana Santa Mariñeira 2022
 • Cada autor, autora ou autores poderá presentar a concurso dunha a tres obras.
 • As obras exaltarán gráficamente a Semana Santa Mariñeira de Valencia nas súas diferentes formas de expresión.
 • Utilizarase calquera técnica artística tanto fotografía, como composición fotográfica, pintura, debuxo ou calquera outra disciplina de expresión gráfica...
Data: Data de inscrición Ata o 22/12/2021

Outorgarase un único premio de 2.000€...

Contacto:

Xunta Maior da Semana Santa Mariñeira de Valencia

R/ Rosario, 3. 46011- Valencia

tel.: : 963 240 745

e-correo: info@jmssm.org

VI Premio internacional para obras de teatro novo
 • Cada autor/para poderá presentar un máximo de tres obras.
 • Non se aceptan musicais.
 • As obras teatrais deben ir dirixidas a público adolescente (12-16 anos) ou novo (17-21 anos).
 • As obras presentadas deberán ser orixinais e inéditas, non ser premiadas en ningún outro concurso con anterioridade ao momento do fallo deste concurso, nin divulgado o texto en ningún medio físico, páxinas web ou redes sociais.
Data: Data de inscrición Ata o 20/12/2021

Modalidade A : 2400 € en metálico, tradución da peza teatral a outro idioma europeo diferente ao recibido, publicación e lectura pública da obra, máis axudas para a difusión entre mozas e representación da obra nos dous anos posteriores á súa publicación.

Modalidade B: 1000 € en metálico, tradución da peza teatral a outro idioma diferente ao recibido, publicación e lectura pública da obra, máis axudas para a difusión entre mozas e representación da obra nos dous anos posteriores á súa publicación.

Modalidade C: 400€ en metálico, tradución da peza teatral a outro idioma diferente ao recibido, publicación e lectura pública da obra, máis axudas para a difusión entre mozas e representación da obra nos dous anos posteriores á súa publicación.

Establécense as seguintes modalidades:

A: Duración da representación entre 60-120 minutos.

B: Duración da representación entre 30-60 minutos.

C: Duración da representación entre 10-30 minutos.

Contacto:

Editorial Dalya

Tel: 648 096 781

Mail: teatrojoven.edalya.com

XXVIII Concurso de Noveis Deseñadores de Moda de Camariñas
 • Poden concorrer a esta convocatoria todos os noveis deseñadores con independencia da súa nacionalidade ou país de residencia, nos que concorra algunha das seguintes circunstancias: a) Alumnos e alumnas que estean cursando estudos en centros, escolas e academias que impartan ensinanzas de deseño e técnicas de confección, teñan ou non, os seus estudos rematados. b) Todas aquelas persoas, vinculadas ao mundo do deseño, que aínda sendo profesionais no campo da moda, por manter unha relación contractual ou autónoma con algunha empresa do sector, non formen parte do seu equipo de deseño. 
 • Cada aspirante presentará unha colección composta por 4 deseños. O tema e a modalidade á que poden optar é libre tanto para moda masculina como feminina, con todas as súas variantes; quedan excluídos os deseños de moda infantil. Todos os deseños teñen que ter aplicado encaixe de Camariñas e non serán aceptados os que presenten outro encaixe diferente.
 • Os deseños presentados non puideron ter sido premiados noutros certames de moda. A memoria poderá estar impresa en formato DIN A3 ou A4, na portada deberá figurar obrigatoriamente o título da colección e o nome do/a autor/a non deberá figurar en ningunha parte da memoria.
 • A técnica dos debuxos é libre e cada deseño presentarase nunha lámina coa vista de fronte e posterior. As láminas deberán ir acompañadas dunha descrición técnica do modelo axustándose como mínimo ao talle 38 modelo feminino e talle 42 modelo masculino, segundo o sistema europeo.
Data: Data de inscrición Ata o 03/12/2021
 • 1º premio: 2100 €
 • 2º premio: 1200 €
 • 3º premio: 600 €
 • Premio especial do público: 600 €

Tamén se lle entregará a cada persoa finalista no concurso un diploma que acredite a súa participación no XXVIII Concurso de Noveis Deseñadores.

Publicación: BOP 07/09/2021

Contacto:

Concello de Camariñas

Pza. da Insuela, 57 E

15123 Camariñas ( A Coruña)

Tel.: 981 737 004

E-correo: correo@camarinas.net

Concurso de fotografía Manuel Ferrol
 • Pode participar calquera profesional ou afecionado/a maior de 18 anos, ou menores de idade, debendo presentar neste caso a correspondente autorización asinada polo titor/a ou representante legal para a participación no concurso.
 • Cada participante pode presentar un máximo de 4 obras, formadas por fotografías inéditas e exclusivas. Non se admitirán, polo tanto, fotografías que teñan recibido premios anteriormente. Quedarán automáticamente fora de concurso aquelas fotografías que leven sinatura ou calquera outra marca identificativa.
 • Cada obra deberá levar o título na parte traseira, seguido do seudónimo do/a concursante. As fotografías presentaranse obrigatoriamente en papel fotográfico, cunha dimensión mínima de 20 x 25 cms e máxima de 30 x 40 cms ou combinacións similares dentro dos lindes expostos.
 • Queda a libre elección dos participantes o tipo de técnica a empregar (analóxica ou dixital) e a modalidade branco e negro ou cor. Así mesmo, deberase achegar unha copia nun CD, en formato JPEG cunha resolución minima de 300 ppp, tamaño minimo 15x20 cm e compresión mínima.
 • Os traballos serán entregados debidamente protexidos e dentro dun sobre pechado na Casa da Cultura de Carral. Ver bases.
Data: Data de inscrición Ata o 17/12/2021
 • 1º premio: 600 euros
 • 2º premio: 350 euros
 • 3º premio: 250 euros

Contacto:

Asociación Cultural Cultura Aberta de Carral 

Télefono: 617 263 155

E-correo: concursomanuelferrol@gmail.com 

XXII Concurso de Tanatocuentos
 • Ser maior de idade.
 • A obra deberá estar escrita en castelán.
 • Extensión mínima de 1.000 palabras e máxima de 6.000.
Data: Data de inscrición Ata o 31/12/2021

1.500 €

Contacto:

Funespaña Dous S.L.Ou- Revista Adeus Cultural

Rúa Doctor Esquerdo nº 138- 5 ªplanta

28007 -Madrid

Tel: 91 700 30 20

Mail: prensa@funespana.es / info@revistaadios.es

XXXIII Concurso de novos creadores : Pintura e escultura
 • Ter entre 14 e 35 anos.
 • As obras deben de ser orixinais e inéditas.
Data: Data de inscrición Ata o 30/12/2021

Modalidade de escultura: 1000€.

Modalidade de pintura: 1000€.

Bases do concurso.

Contacto:

Centro de Información Xuvenil de Benidorm

Praza de de SS. MM. os Reis de España

03501 - Benidorm (Alacante)

Tel: 618 52 94 76

Twitter.

Instagram.

I Concurso UN valle de cómic, Luís Molina
 • Se o autor/autora é menor debe ter autorización dos seus pais/nais ou titores legais para participar.
 • En caso de que os traballos vaian acompañados de texto, este debe estar escrito en castelán.
Data: Data de inscrición Ata o 31/12/2021

Premio á mellor obra: 1500 €.

Premio ao labor dun autor local : 200 €.

Contacto:

Asociación E - Cultura e Lecer

Centro IDOL

Rúa  Nueva de Blanca nº 10

30540 Blanca (Murcia)

Mail: ecultyocio@gmail.com