Concello da Coruña

Concello da Coruña

Información Xuvenil

Concellería de Igualdade, Benestar Social e Participación Cidadá

 

RECURSOS DE CARÁCTER MUNICIPAL:

- Centro Municipal de Información Xuvenil. Concello da Coruña

Fórum Metropolitano. R/ Río de Monelos, 1. 15006 - A Coruña

Tlf.: 981 184 294 / Fax: 981 184 295

INTERNET: www.coruna.es/nex

E-Mail: cmix@coruna.es

 • Información sobre oposicións. Consulta de documentación e bibliografía.

- Centro Municipal de Emprego. Concello da Coruña

Estrada dos Fortes, s/n. e R/ Simón Bolívar, s/n. (Os Rosais). 15011- A Coruña

Tlf.: 981 184 399 / 981 189 855 (de luns a venres de 9 a 14 h.; necesita cita previa)

INTERNET: www.coruna.es/emprego

 • Información e orientación laboral
 • Formación
 • Programas para a mellora da empregabilidade
 • Programas para emprendedores
 • Programas para o comecio
 • Programas de xestión de ofertas de emprego

 

RECURSOS A NIVEL AUTONÓMICO:

- Xefatura Territorial da CONSELLERÍA DE TRABALLO

 • Información sobre axudas, fomento de emprego, economía social, cooperativismo. (Para información concreta de formación ocupacional, escolas obradoiro e casas de oficios ver oficinas de emprego).

R/ Salvador de Madariaga. Mercado de Elviña, 1ª planta. 15008 - A Coruña.

Tlf.: 981 185 700 (centraliña). Fax: 881 881 249

INTERNET: http://traballo.xunta.es / http://emprego.xunta.es

 • Servizo de Formación e Colocación: Xestión de cursos de formación ocupacional.
 • Servizo de Promoción do Emprego: Xestión de Escolas obradoiro e Casa de Oficios.

R/ Salvador de Madariaga. Mercado de Elviña, 1ª planta. 15008 - A Coruña Tlf. 981 185 700 (centraliña)

 • Servizo Público de Emprego de Galicia: Tlf.: 012

- Oficinas de emprego da Xunta (O.E.)

 • Información e orientación para o emprego.
 • Expedición da tarxeta de demandante de emprego.
 • Monelos. Praza de Rafael Dieste, s/n. 15009 – A Coruña Tlf.: 981 290 088/ 981 294 533/ 981 175 640 (prestacións). Fax: 981 290 852
 • Tornos. Avda. de Finisterre, 227. 15010 – A Coruña Tlf.: 981 150 384/ 981 152 560. Fax: 981 231 507
 • Centro. R/ Orillamar, 78. 15002 – A Coruña Tlf.: 981 225 801/ 981 224 178/ 981 218 330 (prestacións). Fax: 981 228 191
 • Zalaeta.Oficina de Apoio ao empregador. R/ Mª Vic. Fdz. España e Fdez. La Torre, s/n. 15002- A Coruña Tlf.: 881 881 335

 

RECURSOS A NIVEL ESTATAL:

- Servizo Público de Emprego Estatal. SEPE

R/ Alejandro Barreiro Noya, 1-3. 15006- A Coruña Tlf.: 981 138 209

Atención telefónica :

 • Á cidadanía: 901 119 999. Localizador de oficinas Servizo 24 horas, servizo de prestacións, axuda ao retorno voluntario, información sobre o teu primeiro traballo Eures ou o recoñecemento oficial da experiencia profesional e axuda para navegar ou realizar trámites na web
 • Ás empresas: 901 119 999
 • Cita previa: 901 010 210

INTERNET: www.sepe.es

 

RECURSOS A NIVEL EUROPEO:

- Rede EURES. Oficina de Apoio ao empregador

 • Información xeral sobre a Rede Eures. Ofertas de emprego na U.E. da Rede Eures. Base de datos de curriculum vitae da Rede Eures. Condicións de vida e Traballo. Apredizaxe na U.E. (Imprescindible cita previa a través do teléfono)

R/ Mª Victoria Fdez-España y Fdez-Latorre, 1. 15002 - A Coruña. Tlf.: 881 881 338. Fax: 881 881 339

INTERNET: http://ec.europa.es/eures/

E-mail: eures-coruna.lopez@sepe.es

 

- Europe Direct A Coruña: Oficina de información

Deputación da Coruña

R/ Alférez Provisional, nº 2, E–A 15006 A Coruña Tlf.: 981 080 331

INTERNET: www.dicoruna.es/ipe

E-mail: europedirect@dicoruna.es

 

- Asociación Cultural Ingalicia (Punto Eurodesk)

R / Puerta de Aires nº 12 (Cidade Vella). 15001 A Coruña Tlf.: 981 266 715

INTERNET: www.ingalicia.org

E-mail: info@ingalicia.org

 

OUTROS RECURSOS:

- IGAPE (Instituto Galego de Promoción Económica)

Oficina Territorial da Coruña:

Edif. Admo. Monelos, 2ªp. Praza de Luis Seoane, s/n. 15008- A Coruña Tlf.: 981 182 239 / Fax: 981 182 240

INTERNET: www.igape.es

 • Programa EMPRENDEDORES, bolsas IGAPE, axudas a PEMES.
 • Información BOLSAS E AXUDAS A PEMES: 902 300 903

 

- Fundación Ronsel

R/ Hospital, 21, baixo. 15002- A Coruña. Tlf.: 981 206 234

INTERNET: www.fundacionronsel.org

E-mail: info@fundacionronsel.org

 • Información, formación e orientación para o emprego; intermediación laboral; consultaría de estudos socioeconómico; asesoramento para persoas emprendedoras.

 

- Centro de Formación y Empleo "Violetas"

Orientación laboral e búsqueda de emprego

R/ Violetas,36 . 15008. A Coruña Tlf: 981 28 79 90

INTERNET: www.caritascoruna.org

E-mail: caritasvioletas@yahoo.es

 

- Cruz Vermella - Itinerarios Horizontais con Mozos na Empresa

Cruz Vermella Española na Coruña

C/ Cruz Vermella Española, 1. 15002 A Coruña. España Tel.: 981 221 000

INTERNET: www.cruzvermella.org

 

SINDICATOS NA CORUÑA:

- C.I.G. (Confederación Intersindical Galega): www.galizacig.com

Edificio Sindical, 8º andar. Avda. Alfonso Molina, s/n, (Km 2).15008- A Coruña Tlf.: 981 169 293

Avda. Rosalía de Castro, 94. Montrove. 15172- Oleiros Tlf.: 981 639 718

e-mail: corunha@forga.org

 

- CC.OO. (Comisiones Obreras): www.galicia.ccoo.es

Edificio Sindical, 3º andar. Avda. Alfonso Molina, s/n, (Km 2). 15008- A Coruña Tlf.: 981 145 197

R/ Ermida, 46-48. (Entrada por Galileo Galilei, 64) Polígono A Grela-Bens. 15008- A Coruña Tlf.: 981 613 909

e-mail: fina_lourido@foremga.ccoo.es

 

- U.G.T. (Unión General de Trabajadores): www.ugtgalicia.org / www.ugtcoruna.es

R/ Fernández Latorre, 27. 15006- A Coruña Tlf.: 981 241 122

e-mail: ugtcoruna@galicia.ugt.org

 

- U.S.O. (Unión Sindical Obrera): www.usogalicia.es

Avda. do Exército, 10, 1º C. 15006 - A Coruña. Tlf.: 981 129 108

e-mail: coruna@galicia.uso.es

 

- C.N.T. (Confederación Nacional del Trabajo): www.cntgaliza.org

R/ Washington, 36, baixo. 15002- A Coruña Tlf.: 981 904 044

e-mail: corunha@cntgaliza.org

 

- C.G.T. (Confederación General del Trabajo): www.cgtgalicia.org

R/ Simón Bolivar, 89, baixo. 15011- A Coruña (Os Rosais) Tlf.: 981 128 477

e-mail: coruna@cgtgalicia.org

 

- C.O.G. (Central Obreira Galega): http://coggaliza.blogspot.com.es

Ronda de Outeiro, 103, 1º B. 15007- A Coruña Tlf.: 981 238 580

e-mail: cogcoruna@gmail.com

 

- U.S.T.G. (Unión Sindical de Traballadores de Galicia): www.ustg.es

R/ José González Chas, 46, entrechán B. 15009- A Coruña Tlf.: 981 168 390

e-mail: coruna@ustg.es

 

- C.U.T. (Central Unitaria de Traballadores): http://www.cutgalicia.org

Ronda de Outeiro, 271, local 11. 15010- A CoruñaTlf.: 981 077 182

e-mail: coruna@cutgalicia.org

 

- CSI-F (Central Sindical Independiente y de Funcionarios): www.csi-f.es

R/ José Luis Bugallal Marchesi, 5, entrechán Dta. 15008- A Coruña Tlf.: 981 134 113

e-mail: coruna@csi-f.es

 

SERVIZOS DIRIXIDOS A COLECTIVOS ESPECÍFICOS:

 • Para persoas empresarias:

- Confederación de Empresarios da Coruña. Sede central

Praza Luis Seoane, Torre 1, entreplanta. 15008 – A Coruña Tlf.: 981 133 702 / 981 174 141

Email: cec@cec.es INTERNET: www.cec.es

 

- Confederación de Empresarios da Coruña. Centro de formación e emprego

R/ Francisco Vales Villamaría, 24. 15006 – A Coruña Tlf: 981 136 901 / Fax: 981 133 843

E-mail: formación@cec.es INTERNET: www.cec.es

 

- Asociación Empresarias da Coruña

R/ Juan de la Cierva, 5 15008 A Coruña Telf.: 981 297 870

E-mail: info@aeco.org.es INTERNET: www.aeco.org.es

 

- Asociación Marineda de Jóvenes Empresarios– AJE A Coruña

Centro Municipal de empleo, Carretera de Los fuertes s/n, CP: 15011, A Coruña Tlf: 981 915 635

E-mail: info@ajecoruna.com INTERNET: http://ajecoruna.com/

 

- Federación de Autónomos de Galicia

R/ Alcalde Suárez Ferrín, 15, soto 2- local 1 15011 A Coruña Tlf.: 981 151 453 / Fax: 981 234 838

E-mail: feaga@feaga.org INTERNET: feaga.org

 

- Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación da Coruña

Asesoría sobre creación de empresas (non é de balde)

R/ Alameda, 30-32, 1º. 15003– A Coruña Tlf: 981 216 072 / Fax: 981 225 208

E-mail: ccin@camaracoruna.com INTERNET: www.camaracoruna.com

Para persoas inmigrantes e emigrantes retornadas

 

- Unidade de Asesoramento de Migracións (U.A.MI.)

(Imprescindible cita previa)

Unidade de Atención Social Ágora. R/ Ágora, s/n. 15010- A Coruña Tlf.: 981 189 867/ 981 189 868

e-mail: uami@coruna.es INTERNET: www.servizossociais.coruna.es

 

- Ecos do Sur

R/ Angel Senra, 25-1º. 15007- A Coruña Tlf.: 981 150 118 Fax: 981 168 349

E-mail: ong@ecosdosur.org INTERNET: www.ecosdosur.org

 

- ACCEM Galicia

Praza José Toubes, 1, 2º. 15007- A Coruña Tlf.: 981 168 897 / Fax: 981 168 909

e-mail: galicia@accem.es INTERNET: www.accem.es

 

- Ecodesarrollo GAIA

R/ Antonio Pereira, 3, baixo. 15007- A Coruña Tlf.: 629 817 581

e-mail: edg@edgaia.org INTERNET: http://gaiadiaadia.blogspot.com.es/

 

- Equus Zebra

R/ Villa de Negreira, 9. 15011- A Coruña Tlf.: 881 898 930

e-mail: info@equuszebra.es INTERNET: www.equuszebra.es

 

- Aseser Teranga

Centro Cívico Municipal A Silva

R/ Lugar Silva de Abaixo Abenela s/n. 15010 Tel: 699 815 455 / 622 117 128

Email: aseserteranga@yahoo.es INTERNET: teranga.jimdo.com

 

- Intervención Social e Laboral. Programa TERANGA. Fundación Juan Soñador

Hospital 14- Bajo. A Coruña 15003 Tel: 981 102 978 / 677 165 787

Email: terangacoruna@fundacionjuans.org INTERNET: www.fundacionjuans.org

 

- Oficina de Estranxeiros

R/ Real, 53, baixo. 15003- A Coruña Tlf: 981 989 327 / 981 989 360 ( para cita previa)

E-mail: oficina_extranjeria.acoruna@mpt.es

 

 • Para persoas con discapacidade

- Fundación Adcor

Estrada dos Fortes, 14. 15011 - A Coruña Tlf.: 981 217 057 / Fax : 981 202 095

E-mail : fundacion@adcor.org INTERNET: www.adcor.org

 

- Fundación Paideia

Proxecto Antear: proceso individualizado de capacitación in situ en diferentes empresas.

Pza. Mª Pita, 17. 15001 - A Coruña Tlf.: 981 223 927 / Fax: 981 224 659

E-mail: paideia@paideia.es INTERNET: www.paideia.es

 

- Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI)

Edif. A Milagrosa. Avda. de Cádiz, 1, 1ª planta; local 2. 15008 - A Coruña Tlf.: 981 231 105 / 607180679 Fax: 981 152 241

E-mail: silcoruna@cogami.es INTERNET: www.cogami.es

 

- Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG)

Centro de Formación e de Recursos

R/ Antonio Viñes, 18 – baixo. 15007 - A Coruña Tlf.: 981 168 135

E-mail: formacion@faxpg.es INTERNET: www.faxpg.es

 

- Federación de Asociacións de Familiares e Personas con Enfermidade Mental de Galicia (FEAFES)

Servicio de Inserción Laboral OEDEM

R/ Sagrada Familia, Nº 28 – Bajo 15007 A Coruña Telf.: 981 228 135

E mail: cristina.rivas@feafesgalicia.org INTERNET: www.feafesgalicia.org

 

 • Para mulleres

- Centro de Información á Muller do Concello da Coruña

R/ Hortensia s/n. 15008 – A Coruña Tel: 981 184 356 – Fax: 981 184 357

 

- Fundación Mujeres

Avenida de Monelos, 121, 1º Dta. 15008 - A Coruña Tlf.: 981 294 097

E-mail: galicia@fundacionmujeres.es INTERNET: www.fundacionmujeres.es

 

 • Para persoas universitarias

- FUAC (Fundación Universidade da Coruña)

Paseo de Ronda, 47, 2º andar. 15011- A Coruña Tel.: 981 167 000 (centraliña) / Fax: 981 167 040

INTERNET: www.fundacion.udc.es / www.universidade-empresa.com

E-mail: fundacion@udc.es

 

- FEUGA. (Fundación Empresa - Universidade Galega)

R/ Lope Gómez de Marzoa, s/n. Campus Vida. 15705 - Santiago Tlf.: 981 534 180 / Fax: 981 524 351

INTERNET: www.feuga.es E-mail: feuga@feuga.es

 

- Fundación Universidad-Empresa

R/ Pedro Salinas, 11. Edificio Anexo, 2º andar. 28043 - Madrid Tlf.: 915 489 860 / Fax: 915 470 652

INTERNET: www.fue.es

 • Publicacións: "Guía de las empresas que ofrecen empleo" (anual)

Non perdas

Non perdas

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión