Quendas rotativas de mañá e tarde-noite.

Atender aos clientes con educación, amabilidade e eficacia en barra, sala ou teraza.

Manexo de bandexas, uso de TPV e toma de comandas.

Ininterrompida de 09.00 a 17.00 h.

Pintor de interiores e fachadas.

De 8 a 13 horas e de 15 a 18 horas.

Condutor/a de transporte escolar discrecional.

Persoa disciplinada que respecte as normas de circulación. Requisitos desexados:

De 8:30 a 14:00 horas e de 16:00 a 19:00 horas no inverno.

De 8:30 a 15:30 horas no verán.

Anotacion de asentos contables e liquidacion de impostos de pemes.

De 19.00 h a 00.30 h (luns a xoves) e de 19.00 h a 2.00 h (venres/sábado).

Necesítase camareiro/axudante de camareiro para cubrir baixa laboral para incorporación inmediata, xornada tarde/noite de luns a sábado (domingo libre). A súa función será a atención ao público e facer o almacén.

Persoa rápida e con experiencia xa que se trata dun local con moito movemento.

Indiferente

Persoa que sexa capaz de cubrir certos aspectos que conciernen á creación de cursos en liña en formato Scorm para subir nunha plataforma de Moodle, a partir de material cru co cal se fará devandito curso e a tarefa consta de crear actividades (multiplechoice, crebacabezas e outros recursos), incrustación do material e vídeos no Scorm para poder subir os cursos completos nunha plataforma de Moodle.

Rotativos de mañá de 06:00 a 14:00h e de tarde de 15:00 a 23:00h.

De luns a venres ou de luns a xoves. Sábados se o require a produción en momentos puntuais.

Dispoñibilidade horaria e desprazamento propio ao lugar de traballo.

Repartición de xeo con furgón da empresa aos clientes da mesma. Sacos de 10 quilos.

Forma física necesaria para cargar e descargar durante toda a xornada sacos de 10 quilos de xeo.

Permiso de conducir tipo B.

De 09:00 a 14:00 horas.

Búscase docente curso de limpeza e mantemento de superficies e mobiliario en edificios e locais. Limpeza do mobiliario interior, limpeza de cristais en edificios e locais, técnicas e procedementos de limpeza con utilización de maquinaria. utilización de maquinaria.

En oficina:

Luns a xoves de 09:00 a 14:00h e de 16:00 a 19:00

Venres 09:00h a 14:00h.

Respecto ao horario para seguir cando se traballa nas instalacións do cliente, teremos a flexibilidade de adaptarnos a leste, co fin de poder analizar e traballar ben no seu ciclo pedido-entrega.

Técnico en procesos e mellora continua, liderando proxectos de empresas con clientes de múltiples sectores e tamaños, para desenvolver as seguintes funcións:

Requírese

Oficial 2ª - peón especializado para albañilería e pintura.

Curso de PRL.

De luns a venres de 10:00 a 14:00 ó de 16:00 a 20:00

Buscamos mozos sen experiencia para traballar como teleoperadores nun call center situado na coruña realizando as tarefas seguintes:

Ofrécese salario fixo + comisións, con descansos establecidos pola lei.

Capacidade comunicativa.

Horario de mañá e tarde.

Necesítase perruqueiro/a con coñecementos de estética.

Experiencia de 1 ano.

Necesítase pladurista para realización de tabiques e falsos teitos

Necesítase albanel para funcións de mantemento propias do posto:

De 07.00 a 13.00 e de 14.00 a 16.00

Necesítase carpinteiro/a, montador de madeira con experiencia para empresa de carpintaría metálica na Coruña

Quendas rotativas de mañá e tarde. Unha semana de mañá de 07.00 a 12.00 e outra de tarde de 16.00 a 21.00 horas de luns a domingo (trabállase 4 días seguidos e 2 días continuos de descanso)

Operario/a de limpeza para limpeza de baños, praias e áreas recreativas do concello de Arteixo

Condutor/a de transporte escolar discrecional.

Carné de conducir tipo D, superar entrevista persoal e proba de condución.

De 11:30h a 15:30h e de 20.00h a 00:00h

Cociñeiro/a capacitado para levar unha pequena carta de suxestións, con cultura gastronómica, para poder ofrecer algúns pratos tradicionais e innovacións.

Vocación, organización e pulcritude.

Quenda partida.

Cociñeiro/a en restaurante coas seguintes características:

Quendas rotativas de mañá e tarde.

De 10:00h a 15:00h e de 15:00h a 21:30h.