De 8:00 a 13:00 e de 16:00 a 19:00 de luns a venres

As tarefas serán repartir o material de obra e colaborar na xestión do almacén

Carné de conducir B

De luns a sábado, 38 horas semanais

Limpeza de comunidades de veciños e varios

Carné de conducir

Estar en posesión do certificado de discapacidade igual ou superior ao 33%

Quenda de mañá ou noite

Clasificación de peixe, pesada, etiquetaxe, lavado de caixas e outras tarefas auxiliares

Carné de manipulación de alimentos

De luns a domingo cos descansos que establece a Lei.

Elaboración de pratos, preparación de gornicións e lavado de vaixela e útiles

Carné de manipulación de alimentos

De 6.00 h a 14.00 horas

Servizo de limpeza tanto a profesionais como a particulares: limpeza de oficinas, naves, comunidades de veciños...

Carné de conducir e coche

Xornada partida de luns a venres e sábados pola mañá

Necesítase persoal sanitario para traballar en axuda a domicilio

Coche propio

Xornada parcial de 4 horas de 9:30 a 13:30

Media jornada ampliabla a jornada completa.

Realizar tarefas de desenvolvemento e mantemento de websites en Wordpress coa finalidade de optimizar o rendemento en Google e mellorar as funcionalidades dos websites. Programación en PHP.

Quenda de mañá de 6:00 a 14:00h. Tarde de 14:00 a 22:00h.

Alimentar a liña de produción, estuchado, paletizado e control de calidade.

Dispoñibilidade de luns a domingo.

A convir

Departamento comercial

Permiso de condución clase B e vehículo propio.

Quenda de mañá

Axudante de panadería/repostería, cafetería con obradoiro propio onde todo o que se produce é glute free.

Persoa responsable con ganas de formar parte dun equipo de traballo e alta orientacion ao cliente.

Horario e xornada flexible

Elaboración dá contabilidade e contas anuais de sociedades de capital, presentación de declaracións de IVE e Imposto sobre Sociedades para un número reducido de empresas.

Valorarase permiso de condución aínda que non é imprescindible.