Concello da Coruña

Concello da Coruña

Deportes

Concellería de Deportes

Resolución Definitiva - Subvencións 2021

ANUNCIO

RESOLUCIÓN DEFINITIVA DA CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS EN RÉXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA PARA ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO PARA A PROMOCIÓN E FOMENTO DO DEPORTE NO CONCELLO DA CORUÑA ANO 2021

Esta resolución terá o carácter de definitiva de acordo co establecido na Base 16 da convocatoria e será publicada na sede electrónica do Concello da Coruña, así como na páxina web da Concellaría de Deportes e no Boletín Oficial da Provincia (BOP) de acordo co previsto no art. 26 da Lei Xeral de Subvencións e no art. 45.1. b) da Lei 39/2015, para que no prazo de cinco (5) días hábiles desde o seguinte ao da súa publicación comuniquen a súa aceptación ou renuncia ao órgano instrutor. Transcorrido devandito prazo sen producirse a renuncia expresa, a subvención entenderase tácitamente aceptada.

A resolución foi publicada no Boletín Oficial da Provincia (BOP) Nº169 - luns, 6 de setembro de 2021, polo que o prazo é do 7 ao 13 de setembro de 2021, ambos inclusive.

Pode consultar a resolución picando na seguinte ligazón:

Tamén pode consultar a resolución no Boletín Oficial da Provincia clicando na ligazón indicada a continuación:

Os formularios para a xustificación poden descargarse na seguinte ligazón:

Proposta de resolución provisional - Subvencións 2021

Publícase a proposta de resolución provisional da convocatoria de subvencións para entidades sen ánimo de lucro para a promoción e o fomento do deporte no Concello da Coruña 2021.

Pode consultala na seguinte ligazón, ou xunto co anuncio, nos documentos ao pé deste texto:

Prazo de presentación de alegacións: do 28 de xullo ao 2 de agosto de 2021, ambos inclusive.

As alegacións poderán presentalas a través da sede electrónica do Concello da Coruña ou por medios electrónicos, de acordo co disposto na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Documentos relacionados

Requirimento de corrección de documentación

BOP número 73 de 21/04/2021

Requirimento de corrección de documentación das solicitudes de subvencións para entidades para o ano 2021 destinadas á realización de actividades fisicas e deportivas no Concello da Coruña.

O prazo para presentar a documentación emendada é de 10 días hábiles, do 22 de abril ao 5 de maio de 2021, ambos inclusive.

BOP número 73 de 21 de abril de 2021

Pode descargar o documento nos arquivos adxuntos.

Convocatoria de Subvencións Deportes 2021

Convocatoria de subvencións en réxime de concorrencia competitiva dirixida a entidades sen ánimo de lucro para o fomento e apoio á realización de actividades físicas e deportivas no Concello da Coruña durante o exercicio 2021.

¿Quen pode solicitar?

As entidades deportivas sen ánimo de lucro constituídas, de acordo ás súas disposicións específicas, por persoas físicas ou xurídicas, con personalidade xurídica propia e capacidade de obrar, con sede social ou delegación no termo municipal da Coruña, que teñan por obxecto primordial o fomento e o impulso da práctica continuada dunha ou varias modalidades deportivas.

Tamén poderán ser beneficiarias a concorrer de forma exclusiva a subvencionar as actividades relativas ao Tipo 2 (Actividade física ou deporte para todos), as entidades sociais e/ou de carácter asistencial sen ánimo de lucro (aínda que non tivesen fins de competición ou deportivos propiamente devanditos) constituídas, de acordo ás súas disposicións específicas, por persoas físicas ou xurídicas, con personalidade xurídica propia e capacidade de obrar, con sede ou delegación no termo municipal da Coruña, que teñan por obxecto primordial a práctica continuada dunha ou varias modalidades deportivas dentro dos seus programas habituais de terapia, fomento da vida saudable, inclusión, normalización social e igualdade.

Igualmente tamén poderán ser beneficiarias a concorrer de forma exclusiva a subvencionar as actividades relativas ao Tipo 4 (Actividades de natureza diversa relacionadas co Deporte), as entidades sen ánimo de lucro (aínda que non tivesen fins de competición ou deportivos propiamente devanditos) constituídas, de acordo ás súas disposicións específicas, por persoas físicas ou xurídicas, con personalidade xurídica propia e capacidade de obrar, con sede ou delegación no termo municipal de ACoruña, que teñan por obxecto social algunha das actividades recollidas na base 3ª para as actividades de tipo 4.

Terán o carácter de entidades deportivas aquelas definidas como tal no artigo 40 da Lei3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia.

Por tanto, consideraranse entidades deportivas para os efectos de obter estas subvencións, os clubs deportivos, as agrupacións deportivas escolares, as seccións deportivas e as federacións deportivas.

¿Cal é o obxecto?

As actividades clasificaranse a efectos desta convocatoria nos seguintes tipos:

  1. Actividade Deportiva: Segundo a Lei 3/2012, de 3 de abril, de Deporte de Galicia (en diante LDG) considérase actividade deportiva o exercicio físico regulado, cuxo principal obxectivo é a participación e/ou consecución dun resultado deportivo en competicións desenvolvidas no ámbito federativo ou nas competicións recoñecidas pola Administración deportiva autonómica.
    1. 1. Para aquelas entidades que reciben axuda directa municipal (convenio nominativo), e que por motivo dos seus resultados deportivos amplíen o seu calendario de competicións federadas, coa súa participación en campionatos de España ou superiores e/ou fases intersectoriales clasificatorias para os mesmos, poderán solicitar subvencións neste apartado para esas situacións concretas, e non para as súas competicións ordinarias. En ningún caso admitirase unha solicitude dunha subvención se existe coincidencia entre a actividade proposta e elobjeto do convenio nominativo recolleito no prosupuesto vixente.
  2. Actividade física ou deporte para todos: Segundo a LDG, considérase actividade física o exercicio físico desenvolvido co principal obxectivo de mellorar a condición física e/ou a ocupación activa do tempo de lecer, e de favorecer o desenvolvemento integral da persoa. Este tipo de actividade non é federada e encádrase dentro do deporte para todos.
    • Para os efectos desta convocatoria, considéranse incluídas neste tipo, actividades de natureza e aire libre como a escalada, montañismo, parkour, skate, patinaxe, surf, marcha nórdica e orientación. Dirixidas tanto a menores como a maiores de idade e con independencia de que se practiquen por deportistas federados ou populares. Non se inclúen dentro desta modalidade aquelas actividades que requiran para a súa realización algún medio de transporte, con ou sen motor, aínda que se realicen ao aire libre.
  3. Campamentos ou campus: dirixidos a poboación en idade infantil e organizados en época de vacacións escolares de tal forma que permitan a conciliación laboral e familiar. Será un requisito indispensable que no campamento ou campus realícense actividades físicas, con todo, permitiranse outro tipo de actividades infantís e de tempo libre. En todo caso, os campamentos ou campus deben realizarse no termo municipal da Coruña.
  4. Actividades de natureza diversa relacionadas co Deporte: Para os efectos desta convocatoria, considéranse actividades de natureza diversa relacionadas co deporte: conferencias, foros, edición/realización de libros e/ou documentais, exposicións e traballos de investigación.
  5. Actividades deportivas de carácter extraordinario: organización de eventos deportivos ycompeticiones na cidade da Coruña. Con todo, admitirase excepcionalmente a organización de eventos deportivos do tipo 5 fose do termo municipal da Coruña cando as entidades deportivas acrediten adecuadamente que non se pode desenvolver a actividade solicitada dentro do termo municipal da Coruña.Enténdese por competicións ou eventos deportivos de carácter extraordinario aqueles que teñen periodicidade anual ou superior.

¿Para cantas actividades podo solicitar?

Unha mesma entidade deportiva só pode solicitar un máximo de tres (3) subvencións de entre o total de tipos enumerados anteriormente. Por tanto, só poderán subvencionarse tres (3) actividades distintas dunha mesma entidade.

As actividades solicitadas poden ser dun único tipo dos enumerados anteriormente ou tipos distintos, sen superar en ningún caso o número máximo de 3 actividades.

¿Cal é o límite máximo subvencionable para cada tipo de actividade?

O importe máximo do orzamento susceptible de ser subvencionado será o 80% do total do mesmo.

Establécese un importe máximo a solicitar de 4.000,00 euros por cada subvención solicitada de tipo 2 e 4, de 6.000,00 euros por cada subvención solicitada de tipo 1 e 3, e de 10.000,00 euros por cada subvención solicitada de tipo 5.

¿É compatible con outras axudas?

Esta subvención é compatible con outras axudas, de entidades públicas ou privadas. En ningún caso o importe da subvención municipal poderá ser de tal contía que, en concorrencia con outros ingresos, subvencións ou axudas, supere o custo da actividade ou proxecto xustificado pola persoa beneficiaria.

¿Cal é a documentación para presentar?

Pode descargarse, ademais das bases completas, os modelos da documentación para presentar na seguinte ligazón, ou nos documentos adxuntos ao pé da páxina.

¿Onde podo presentar a solicitude?

As solicitudes de subvención deberanse presentar no modelo oficial establecido que se adxunta a esta convocatoria, na sede electrónica do Concello da Coruña ou no Rexistro Xeral de Entrada do Concello con destino ao servizo municipal de Deportes no prazo de 20 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación dun extracto desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Formularios da Convocatoria na Sede electrónica

Tamén poderán presentarse por calquera dos medios regulados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

Para calquera dúbida ou aclaración pode contactar connosco nos teléfonos 981 184 200 e 981 189 800, extensións 25030 e 25035.

Tamén pode consultar a Sede electrónica do Concello da Coruña ou na Base de Datos Nacional de Subvencións

Outros contidos relacionados

  • Bases da convocatoria de subvencións de entidades deportivas 2021 (5 MB)

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión