Concello da Coruña

Concello da Coruña

Resolución definitiva convocatoria de subvencións para deportistas individuais

Procédese á publicación da proposta de resolución definitiva da convocatoria de subvencións de concorrencia competitiva de bolsas para deportistas individuais do Concello da Coruña para apoiar a práctica e o rendemento deportivo durante o ano 2021.

Publícase con este Anuncio unha copia da proposta para coñecemento xeral.

O prazo de aceptación ou renuncia da bolsa é de 5 días hábiles desde o seguinte ao de publicación no BOP. Publicouse no Boletín Oficial da Provincia de hoxe, 30 de xullo de 2021, polo que o prazo é do 2 ao 6 de agosto de 2021, ambos inclusive.

Pode consultar tanto a resolución definitiva na seguinte ligazón:

Resolución provisional convocatoria de subvencións para deportistas individuais

Procédese á publicación da proposta de resolución provisional da convocatoria de subvencións de concorrencia competitiva de bolsas para deportistas individuais do Concello da Coruña para apoiar a práctica e o rendemento deportivo durante o ano 2021

Publícase con este Anuncio unha copia dá dita proposta para coñecemento xeral.

De acordo co establecido na Base 14 das Bases reguladoras desta convocatoria, e no artigo 76.1 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, infórmase de que o prazo de presentación das alegacións é do 6 ao 12 de xullo e edictos do Concello dá Coruña.

Neste prazo as persoas interesadas (solicitantes e beneficiarias) poderán formular as alegacións que estimen oportunas.

A proposta de resolución provisional non crea dereito algún a favor da persoa beneficiaria proposta fronte á Administración, mentres non se lle notificou a resolución definitiva da concesión.

Pode consultar tanto a resolución provisional como o anuncio nas seguintes ligazóns:

Requirimento de subsanación de Bolsas Deportistas Individuais 2021

Publicación no BOP número 79 de 29/04/2021

Unha vez revisadas as solicitudes presentadas, identificáronse aquelas que non reúnen a documentación necesaria.

No requirimento de enmenda no BOP 79 de data 29/04/2021, procédese a publicar o listado de solicitantes que deben subsanar a documentación presentada.

Por este motivo, informamos de que o prazo para presentar as subsanacións das solicitudes das subvencións en réxime de concorrencia competitiva destinadas a becas deportivas para deportistas individuais do Concello da Coruña durante o ano 2021 é de 10 días hábiles, é dicir, entre o 30 de abril e o 13 de maio de 2021, ambos inclusive.

A documentación poderá ser presentada a través da sede electrónica do Concello de A Coruña ou no Rexistro Xeral de Entrada do Concello con destino ao Servizo Municipal de Deportes.

Igualmente poderán presentar a documentación no Rexistro do Palacio dos Deportes de Riazor previa solicitude de cita a través do seguinte enlace: https://citaprevia.coruna.gal/

En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de enmenda de documentación das solicitudes, poderán dirixirse á Concellalía de Deportes a través da conta de correo uadeportes@coruna.es ou do teléfono 981 18 42 00, ext. 25131, 25132 ou 25040

Pode descargar o BOP do documento adxunto a continuación

Basees convocatoria bolsas deportistas individuais ano 2021

Estas bolsas convócanse, en réxime de concorrencia competitiva, para apoiar a deportistas individuais coruñeses, como medio de apoiar e promover o deporte coruñés e, desta forma, conseguir logros deportivos para a cidade da Coruña. Con estas bolsas preténdense apoiar a práctica e o rendemento deportivo, tanto en relación ao perfeccionamento técnico e a obtención de maior rendemento nas respectivas modalidades deportivas, como facilitando a súa participación en competicións deportivas de alto nivel.

Publicado no BOP Nº 50, de 16 de marzo de 2021.

¿QUEN PODE SOLICITAR?

Poderán ser beneficiarios das bolsas as persoas físicas de nacionalidade española que sexan deportistas federados/as, de calquera categoría, exclusivamente na modalidade de deporte individual, que cumpran cos seguintes requisitos:

 • Estar empadroado/a en o Concello da Coruña cunha antigüidade de polo menos 2 anos anteriores, computados de forma consecutiva, ao ano en que se realice a solicitude.
 • Estar en posesión dunha licenza federativa durante as dúas tempadas anteriores a esta convocatoria e que siga vixente para o ano 2021 expedida pola Federación deportiva que corresponda.
 • Acreditar nivel deportivo na especialidade, polo menos, nos dous anos anteriores á solicitude, e ter proxección de futuro.
 • Que se atopen ao corrente no cumprimento das obrigacións tributarias coa Axencia Tributaria estatal e autonómica, o Concello e a Seguridade Social.
 • Non estar a cumprir sanción firme por infracción disciplinaria ou administrativa en materia deportiva, cualificada como grave ou moi grave.
 • Non estar incurso en causa de exclusión ou prohibición para obter a condición de beneficiario de subvencións (art. 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, de Subvencións).

Para os efectos desta convocatoria considérase deporte de carácter individual todo aquel deporte que, en función da súa regulamentación, sexa practicado por un ou dous deportistas como máximo.

CATEGORÍAS DE BOLSAS

 1. Bolsas para deportistas individuais con opcións de participar nos próximos Xogos Olímpicos.
 2. Bolsas para deportistas individuais con opcións de participar nos próximos Xogos Paraolímpicos.
 3. Bolsas para deportistas individuais con opcións de participar en Campionatos Mundiais.
 4. Bolsas para deportistas individuais con opcións de participar en Campionatos Europeos.
 5. Bolsas para deportistas con opcións de participar en Campionatos Nacionais de España.
 6. Bolsas para deportistas con opcións de participar en Campionatos autonómicos.

DISTRIBUCIÓN GLOBAL ENTRE TIPOS DE BOLSAS

O importe global distribuirase, sempre que as solicitudes presentadas permítano, cos seguintes límites máximos:

1) Bolsas destinadas a participar nos próximos Xogos Olímpicos: 3 bolsas por un importe de 5.000 euros cada unha.

2) Bolsas destinadas a participar nos próximos Xogos Paraolímpicos: 3 bolsas por un importe de 5.000 euros cada unha.

3) Bolsas destinadas a participar en Campionatos do Mundo: 5 bolsas cun importe de 3.500,00 euros cada unha.

4) Bolsas destinadas a participar en Campionatos de Europa: 6 bolsas cun importe de 2.500,00 euros cada unha.

5) Bolsas destinadas a participar en Campionatos de España: 15 bolsas cun importe de 1.500,00 euros cada unha.

6) Bolsas destinadas a participar en Campionatos Autonómicos: 10 bolsas cun importe de 500,00 euros cada unha.

Con todo, a Administración Municipal quedará facultada para a modificación do número de bolsas indicadas se como consecuencia das solicitudes presentadas existise un maior número de proposicións económicas que se orientase en maior densidade a calquera das actividades deportivas encadradas nos seis grupos sinalados co obxecto de establecer unha distribución económica máis equitativa e igualitaria.

¿É COMPATIBLE CON OUTRAS AXUDAS?

Estas bolsas son compatibles con outras axudas públicas ou privadas para a mesma finalidade.

¿CANTAS BOLSAS PODO SOLICITAR?

Cada deportista poderá presentar unha única solicitude de bolsa, indicando de modo claro o tipo de bolsa e a modalidade deportiva para a que solicita dita axuda.

¿QUE DOCUMENTACIÓN TEÑO QUE PRESENTAR?

Pode descargar os documentos, xunto coas bases, na seguinte ligazón ou nos anexos ao pé desta páxina.

¿ONDE E CANDO SE PRESENTA A SOLICITUDE?

As solicitudes de subvención deberanse presentar no modelo oficial establecido que se adxunta a esta convocatoria, na sede electrónica do Concello da Coruña https://sede.coruna.gob.es/ ou no Rexistro Xeral de Entrada do Concello con destino ao servizo de Deportes no prazo de 20 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

O prazo para presentar a solicitude é do 17 de marzo ao 05 de abril de 2021, ambos inclusive.

MÁIS INFORMACIÓN

Poderase obter documentación normalizada ou información adicional na Sede electrónica do Concello da Coruña: https://sede.coruna.gob.es, e no Servizo Municipal de Deportes de forma presencial cuxas oficinas están situadas no Palacio dos Deportes de Riazor , ou no teléfono 981 189 800, a través da páxina web oficial municipal:www.coruna.gal/deportes e ou na dirección electrónica deportes@coruna.es.

Sede electrónica - BOLSAS DEPORTIVAS PARA DEPORTISTAS INDIVIDUAIS

Documentos relacionados

 • Convocatoria Bolsas Deportistas Individuais 2021 (1 MB)
 • Solicitude Formulario autocompleable Bolsas Deportistas Individuais 2021 (532 KB)
 • xustificante formulario Bolsas Individuais 2021 (918 KB)
 • BOP núm. 50 do 16 de marzo de 2021 (93 KB)

Que che parece esta sección?

-101-101-101

Síguenos en

Tes un navegador demasiado antigo!

Sentímolo pero o teu navegador é moi antigo para poder mostrar esta páxina. Debes de actualizalo ou usar un navegador compatible. Optimizamos esta web para Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari e Microsoft Edge. Instalar agora un navegador compatible

Iniciar sesión